Loonadministratie

Het verzorgen van de salarisadministratie is iets meer dan het maken van een salarisstrook en het doen van de aangifte loonheffingen. Voor u hoeft het in ieder geval niet meer te betekenen dan een telefoontje of een e-mailtje. We ontzorgen u door voor de verplichte dossiervorming te zorgen. We adviseren inzake arbeidsovereenkomsten en stellen die voor u op. We nemen contact met u op als een arbeidsovereenkomst met een van uw werknemers afloopt om te vragen wat de intenties zijn. We regelen uw ziekmeldingen bij Arbodiensten en ziekteverzuimverzekeraars en regelen alle formulieren naar de ziekteverzuimverzekeringen. We houden cao en overige wettelijke bepalingen in de gaten, doen opgaves pensioenfondsen, bemiddelen bij arbeidsconflicten, een permanente bewaking op loonsubsidies en/of kortingen op loonbelastingafdrachten. Kortom, het voeren van een salarisadministratie vergt meer tijd en aandacht dan de google zoekterm “goedkoopste loonstrook en aangifte loonbelasting”.