Jaarrekeningen

Het uiteindelijke resultaat van de boekhouding is de jaarrekening. Indien het een eenmanszaak of v.o.f. betreft is deze nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Een jaarrekening is tevens relevant voor het aanvragen van kredieten, hypotheken, financieringen et cetera. Ook exploitatie- en liquiditeitsprognoses verzorgen we. Indien het een B.V. betreft dan verzorgen we alle fiscale verplichtingen, de verplichte notulen en deponering bij de Kamer van Koophandel. Niet of laat deponeren kan verstrekkende gevolgen hebben. We checken of uw managementfee optimaal is, is dividend uitkeren verstandig, hetzij naar de Holding, hetzij naar privé. We adviseren aan de hand van de jaarrekening, signaleren en overleggen.